Sektörel Haber Merkezi

Ticker

Web Haber

Bir Web Site Nasıl Planlanmalı?

Bir web sitesinin amacı, içeriğinde ne olduğu, ne sunduğu, kime hitap ettiği gibi temel unsurlar; Başarılı bir dijital pazarlama planının temelini oluşturmaktadır. Belirlenen amaç ve içerik doğrultusunda, web sitenin haritası çıkartılmalıdır. Sunulan içeriklerin kullanıcılara açık, anlaşılır, net ve kolaylıkla erişebilecekleri şekilde olması sağlanmalıdır.

Ayrıca, web sitedeki bağlantılar doğal bir akışta olmalı, sayfa hiyerarşisine uygun şekilde yapılandırılmalıdır. Web siteyi oluşturan bölümler, kategoriler ve diğer tüm sayfalar bu süreçte belirlenmelidir. Belirlenen yapıya ve ortaya çıkan site haritasına göre, içerik bilgileri, metinler ve görseller amaca uygun şekilde düzenlenmelidir.

Web sitede yayınlanması planlanan bilgilerin toplandığı bu aşamada, aynı zamanda firmanın pazarlama içeriklerine ilişkin veri tabanı veya envanteri de ortaya çıkmış olacaktır. Ortaya çıkan bu veri tabanındaki bilgiler, firmanın sonraki süreçteki tanıtım faaliyetlerinde de (örneğin katalog, sunum, fuar hazırlığı vb.) kullanılmak üzere hazır hale gelmiş olacaktır.

Planlama aşamasında içeriklerin süreçte geliştirilmesi, güncellenmesi ve güçlendirilmesi gerekliliği de mutlaka hesaba katılmalıdır. Güçlü metin ve doğru görsellik yanında, süreklilik ve istikrarın, başarılı bir dijital pazarlama sürecinin temel unsurları olduğu daima hatırlanmalıdır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar