Sektörel Haber Merkezi

Ticker

Web Haber

Bilgi Sunma En İyi Pazarlamadır

Bu yazı, faydalı bilgi sunmanın neden en iyi pazarlama yöntemi olduğu hakkında bilgi içermektedir. İnternet'te başarılı olmak isteyen girişimcilere hitaben yazılmıştır. Bir web sitesinde faydalı bilginin yeri ve önemine ilişkin, işletmeleri bilinçlendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Özenli ve kapsamlı bir bilgi sunmak, bir firmanın dijital dünyada yapabileceği en iyi pazarlama faaliyetidir. Bu süreçte, öncelikle bilgi oluşturmak, sonra da bunu faydalı bilgiye dönüştürmek gerekir. Bu iki konu, bir işletme için, faydalı bilgi sunmanın ne kadar önemli olduğunu kavramamızı sağlayacaktır. Bu kavramların, pazarlama eksenindeki karşılıklarına kısaca göz atmak, konuyu anlamamıza yardımcı olacaktır.

Pazarlamada Fayda Kavramının Önemi

Pazarlama faaliyeti büyük oranda, bir ürün veya hizmetin ilgili kitlelere ulaştırılması üzerine kuruludur. Basılı mecralarda ve internette temel amaç budur. Yalnız bu süreçte unutulmaması gereken bir husus vardır; İnsanlar aslında ürün veya hizmetle ilgilenmezler. Asıl ilgilendikleri şey faydadır.

Ekonomist ve editör Theodore Levitt, pazarlama alanında çalışmaları olan, dünyaca ünlü bir profesördür. Bu alanda çok sayıda tanım ve terimi pazarlama literatürüne katmıştır. Bu konudaki fikrini, "Müşteriler ürünü değil, ürünün sağladığı faydayı satın alırlar. Bunu göremeyen firmalar pazarlama körlüğü yaşarlar." sözleri ile ifade etmektedir. 1960 tarihli bu söz, bir ürünle ilgilenmemizin en önemli nedenlerinden birinin fayda olduğunu ortaya koymaktadır. İçinde bulunduğumuz çağda, satın alma sürecine farklı unsurlar da dahil olsa da, bu yaklaşım günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar