Sektörel Haber Merkezi

Ticker

Web Haber

Bir İşletme İçin Web Site Nedir?

Web site kavramı oldukça geniş bir yelpazede ve farklı şekilde tanımlanabilir.

Web site kavramı oldukça geniş bir yelpazede ve farklı şekilde tanımlanabilir. Ancak, bu yazıda ele alınan web site tanımı sadece işletmeleri kapsamaktadır. Bir işletme için internet sitesinin ne olduğu hakkında fikir edinmenizi sağlar. Firma ve girişimcilerin bu konuda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak amacı ile kaleme alınmıştır. İnternet sitesi kavramı Wikipedia'da kısaca bu şekilde tanımlanmıştır: "Web üzerindeki sayfalar; metin ve görsel şeklinde ziyaretçisine bilgi aktaran veya hizmet sunan sayfaların tümünü kapsayan bir doküman topluluğudur."

Web Site Dokuman Topluluğundan Oluşur.

Bu tanımın sonundaki "doküman topluluğu" ifadesi dikkatinizi çekmiştir. Bu ifade aslında web site kavramını tek kelime ile özetlemektedir. İnternet sitesi bir doküman topluluğudur. Doküman kelimesi ise Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre belge anlamına gelir. Belge kavramı farklı bir kaynakta; "Bir araştırmada bilgi kaynağı olarak başvurulan ve çeşitli kamu ya da özel kişi ve kuruluşlarca derlenmiş, yayınlanmış ya da yayınlanmamış veriler." şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımda yer alan "bilgi kaynağı" ve "derlenmiş veri" ifadesi bir web sitenin temelini oluşturmaktadır. Bu ifadelere göre yukarıda bahsi geçen "doküman topluluğu" ifadesini de eklediğinizde internet site kavramının en yalın tanımlarından birini elde edersiniz. Elde ettiğiniz bu tanım aynı zamanda, bir işletme için web sitesi nedir sorusunun cevabını oluşturmaktadır. Web site derlenmiş doküman topluluğundan oluşan bir bilgi kaynağıdır.

  • Peki, web siteniz elde ettiğiniz bu kısa tanımdaki niteliklere sahip mi? 
  • Sunduğunuz hizmete ilişkin bilgiler bir doküman topluluğundan oluşuyor mu? 
  • İnternet siteniz bir bilgi kaynağı olarak olarak kullanılabilir mi? 
  • Müşteri, web sitenizi bir başvuru kaynağı olarak görüyor mu? 

Bu sorulardan herhangi birine "evet" cevabını veriyor iseniz gerçekten bir web siteniz olduğunu söyleyebilirsiniz. Aksi takdirde ise bir internet siteniz olduğu sadece zannedersiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar